Команда Музею

Сектор науково-дослідної та освітньої роботи

здійснення науково-методичної, науково-дослідної роботи, пов’язаної з колекціями Музею, організація науково-освітніх заходів, проведення практичних та теоретичних досліджень.

Сектор екскурсійного обслуговування

екскурсійне обслуговування відвідувачів та розробка нових програм екскурсійного обслуговування.

Сектор фондів та експозиційної роботи

зберігання, облік, дослідження та експонування предметів, що знаходяться у фондах Музею та представлені у стаціонарній експозиції.

Бухгалтерія

ведення бухгалтерського обліку, фінансової звітності Музею та контроль за ефективним та економним витрачанням бюджетних коштів.

Інженерно-технічний та господарський персонал

забезпечення безперебійного та належного функціонування Музею.